บริหารคลังสินค้ายังไง ให้เหมาะต่อธุรกิจของเรามากที่สุด?

            การบริหารคลังสินค้าเปรียบได้กับการบริหารสถาบันการเงินให้กับองค์กรของเรา เพราะคลังสินค้ามีความสำคัญ  เราจะบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ของคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไร ลองอ่านพร้อมกันเลยครับ

          การจะบริหารคลังสินค้าให้มีสภาพคล่องมากที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ถูกเวลา (Right Time) ถูกสถานที่ (Right Place)และ ต้นทุนที่เหมาะสม (Right Cost)

          เพราะฉะนั้นการวางระบบโลจิสติกส์ที่ดีจึงเป็นตัวช่วยหลักในการสร้าง 3 ปัจจัยเหล่านี้ให้เกิดขึ้น เนื่องจากระบบโลจิสติกส์คือการขนส่งสินค้าจากคลังของเราไปสู่ผู้บริโภค ผ่านระบบกระจายสินค้า ทำให้เกิดต้นทุนการขนส่งไปจนถึงการจัดเก็บสินค้า กลายเป็นต้นทุนที่องค์กรของเราต้องแบกรับในทุกๆเดือน

             ดังนั้นองค์กรหรือบริษัทจึงต้องบริหารคลังสินค้าให้ดี มีระบบ เพื่อให้กิจกรรมการขนส่งหรือระบบโลจิสิกส์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และทำให้คลังของเราสามารถเก็บและกระจายสินค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ติดขัด

พื้นที่เก็บสินค้า คือสิ่งแรกที่ต้องคำนึง
เราต้องรู้ปริมาณสินค้าที่จะจัดเก็บ ปริมาณสินค้าที่ส่งออกต่อวัน ลักษณะของสินค้า เพื่อมองหาคลังสินค้าที่มีขนาดและรูปแบบเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้อย่าลืมให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้การจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น ชั้นวางสินค้า หรือรหัส Code ในการหยิบ หรือใช้ FIFO / LIFO ในการหยิบสินค้าเป็นต้น
จัดระบบบริหารบุคลากรให้ดี
การวางระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการฝึกอบรมและสื่อสารให้แต่ละคนเข้าใจถึงตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเอง เพื่อให้พนักงานปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานในคลังสินค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ

Warehouse Management

ใช้ Warehouse Management System (WMS)
คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ของคลังสินค้า แพ็คสินค้า ครอบคลุมระบบต่าง ๆ ในคลังสินค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บ (Putaway) การจัดและการเติมสินค้า (Picking & Replenishment) เป็นต้น สามารถช่วยจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดนยังสามารถเช็คว่าสินค้าไหนวางชขั้นไหน

บทความอื่นๆ

7 เทคนิค เลือกเช่าออฟฟิศให้เช่าตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน

การเลือกออฟฟิศในยุคปัจจุบัน ไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่จะต้องอยู่ในเมืองเพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือ ทันส

Read More »